tel. +48523666305 mob. +48602433417 e-mail. miapp@miapp.pl  

Specjalistyczny automat do montażu i kontroli złączy systemów solarowych - MORA 6

Informacje ogólne

Specjalistyczne, automatyczne urządzenie do montażu i kontroli złączy systemów solarowych. Pozwala automatycznie skręcać obudowy złączy, po wcześniejszym osadzeniu w nich kontaktów, zadanym momentem skręcającym, rejestrowanym w pamięci urządzenia. Kontroluje poprawność osadzenia kontaktu przed i po skręceniu, rzeczywisty moment skręcający, szczelność złącza po skręceniu a także termicznie oznakowuje poprawnie skręcone złącze.

Więcej

Urządzenie tworzy on-line kartę SPC oraz raport zdolności Cpk i Cmk. Maszyna bardzo wydajna, wykrywa i sygnalizuje 100% niezgodności. Konstrukcja ramowa, z profili AL., z obrotowym stołem pneumatycznym, na obwodzie którego zlokalizowano 8 stacji roboczych, realizujących jednocześnie operacje montażowe i kontrolne. Urządzenie współpracuje z komputerem klasy PC w zakresie zbierania sygnałów ze stacji roboczych, sterowania ruchami oraz rejestracją wyników pomiarów.

Film

Mora6